Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Loading

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Warszawa 2016 

 

Aneta Ostrowska
ANETA DEKOWSKA  Ekonomistka, absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zawodowo prowadzi licencjonowane biuro rachunkowe. Od 2012 roku zaangażowana społecznie. Jest współzałożycielką i prezeską Stowarzyszenia Akceptacja, które jest pierwszym w Polsce Stowarzyszeniem zrzeszającym rodziny i przyjaciół osób LGBT. Wizją Akceptacji jest otwarte społeczeństwo, w którym osoby LGBT i ich rodziny są akceptowane oraz cieszą się pełnią praw obywatelskich. Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne skierowane do ogółu społeczeństwa, wspiera rodziny i przyjaciół osób LGBT w budowaniu pozytywnych relacji. Inicjuje i wspiera działalność na rzecz równouprawnienia osób LGBT. 
Aneta Dekowska jest również członkinią i współzałożycielką stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz członkinią Stowarzyszenia, Rady Programowej i Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. 
 
 
 
Kontakt: 
anetadekowska@gmail.com
tel. 603 125 257