Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Tomaszów Mazowiecki 2019

 
EWA RADZIEWICZ Doradczyni w specjalnościach: przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych. Dyplomowana pielęgniarka, licencjonowana promotorka
zdrowia, dieto-profilaktyczka. Kreatorka wizerunku osób i aranżatorka wnętrz.
Trenerka i mentorka w zakresie: autoprezentacji, wzrostu motywacji,
przygotowania osób do samorozwoju i podjęcia działań zmieniających zastałą sytuację życiową, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, walki z ubóstwem i dyskryminacją, wypaleniu zawodowemu, sztuki efektywnej komunikacji. „Ewa Radzi...”
Współorganizatorka Tomaszowskich Kongresów Kobiet. Panelistka, ekspertka. Absolwentka LAKK 2018.
 
 
 
Kontakt:
ewa@konstancin.com
tel. 605 266 559