Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pełnomocniczka Kongresu Kobiet / Słupsk 2019

 
 
Danuta Wawrowska

DANUTA WAWROWSKA - prawniczka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Prawniczej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Inicjatorka ogólnopolskiej akcji "Alimenty to nie prezenty" , aktywnie działająca na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych dzieci i konsekwentnie dążąca do zmiany prawa z ostatnim sukcesem w zakresie nowelizacji art. 209 Kodeksu Karnego.Członkini Zespołu Ekspertów senackiej komisji Rodziny, Politryki Senioralnej  i Społecznej d/s wprowadzenia zmian systemu  Alimentacyjnego.

 

Radna Sejmiku woj. Pomorskiego, wiceprzewodnicząca Rady Kobiet przy Przezydencie Miasta Słupska, Prezeska i Stowarzyszenia „Kobiecy Słupsk”, którego głównym celem jest inicjowanie aktywności kobiet w regionie.  Feministka, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, pełnomocniczka Regionalna Kongresu Kobiet w Słupsku, członkini honorowa stowarzyszenia "Alimenty To Nie Prezenty". 

Społeczna asystentka posłanki Nowoczesnej Ewy Lieder.

 
Kontakt:
kobiecyslupsk@wp.pl 
tel. 602 13 52 15