Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Informujemy, że napływające pod naszym adresem propozycje zaangażowania się w projekty i inicjatywy będą rozpatrywane pod względem poniższych kryteriów:

1) Charakter i cele przedsięwzięcia

- nie mogą być sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia Kongres Kobiet

- nie mogą być dyskryminujące dla żadnej grupy społecznej

- nie mogą mieć charakteru partyjnego lub wyznaniowego

- powinny być związane z naszą działalnością statutową:

  •     z działaniami na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
  •     z działaniami na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym
  •     z pomocą w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji, umożliwiającym kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym
  •     z działaniami, mającymi na celu poprawę sytuacji kobiet.


2) Możliwy charakter zaangażowania Stowarzyszenia Kongres Kobiet:

- matronat honorowy np. publikacji, wydarzenia, konferencji etc.

- wsparcie merytoryczne

- wystąpienie panelistki Kongresu Kobiet

3) Terminy - nie będziemy odpowiadały na propozycje współpracy, które wpłynęły do nas zbyt późno - minimalny czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji wynosi:

    w przypadku publikacji: 6 tygodni
    w przypadku konferencji, debat, szkoleń etc.: 3 tygodnie

 

Inicjatywy/prośby o matronat należy zgłaszać, wysyłając wypełniony kwestionariusz (POBIERZ) na adres: biuro@kongreskobiet.pl

Uwaga! Stowarzyszenie Kongres Kobiet nie finansuje projektów ani działalności podmiotów trzecich. Partnerów, pragnących nawiązać z nami współpracę, prosimy o rozważenie poczynienia na rzecz Stowarzyszenia Kongres Kobiet darowizny, która posłuży nam do realizacji naszych celów statutowych.

Nasze konto: BANK PEKAO SA,  nr konta:  77 1240 1040 1111 0010 5634 4049