Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

"Kobieta z energią!" konkurs grantowy


Kobieta z energią! – pełną parą ruszył projekt Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Fundacji Veolia Polska! 


Komu dostarczymy energii? Kobietom, które potrzebują jej najbardziej. Tym, które angażują się w rozwój swoich społeczności, ale też są zagrożone wykluczeniem – bibliotekarkom, nauczycielkom, kobietom 50+ i seniorkom. Nasz cel – integracja środowisk przez wymianę opinii i doświadczeń, ale też podniesienie ekologicznej świadomości uczestniczek projektu. 


Konkurs na mini granty jest jednym z etapów projektu. Do wygrania jest dofinansowanie na działania lokalne w wysokości do 5 tys. zł brutto. 

Kto może otrzymać dofinansowanie:
- lokalne organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania;
- kobiety - osoby fizyczne, aktywne na rzecz lokalnych społeczności w Poznaniu (wymagana 1 rekomendacja wystawiona przez Pełnomocniczkę Stowarzyszenia Kongres Kobiet lub organizację pozarządową, której cele są zbieżne z celami projektu, potwierdzająca aktywność i zaangażowanie społeczne; należy ją wysłać na adres: asiedlaczek@kongreskobiet.pl przed przystąpieniem do pisania wniosku w tytule podając "Kobieta z energią, rekomendacja do wniosku");
- obywatelska grupa nieformalna – grupa nieformalna składająca się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego.

Czego mają dotyczyć projekty:
- aktywizacji społecznej, zawodowej, kulturalnej kobiet, zwłaszcza: kobiet 50+, matek, kobiet z niepełnosprawnościami;
- podnoszenia świadomości społecznej, kulturalnej, ekologicznej wyżej wymienionych grup;
- działań na rzecz społeczności lokalnych.

 

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA!

 

UWAGA PRZEDŁUŻAMY CZAS NA ZGŁASZANIE WNIOSKÓW! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r. o godz. 23:59.
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja 2018 r.
Okres realizacji projektów to 1 czerwca 2018 r. - 30 listopada 2018 r.

 

Dofinansowanie otrzymają 3 osoby lub organizacje lokalne. Zwyciężczynie będą zobowiązane do sprawozdania się z wykorzystania dotacji do 31 grudnia 2018 r.

 

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Poznania.

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym ADRESEM.

Pobierz wzór WNIOSKU.


Partner projektu

 

Patronat honorowy: