Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Stowarzyszenie Kongres Kobiet – największa kobieca organizacja pozarządowa w Polsce – ruszyła z nowym ogólnopolskim projektem. Jego cel – wzmacnianie i aktywizowanie kobiet. By samodzielnie realizowały się w życiu zawodowym, miały chęć, motywację i narzędzia do zakładania własnych biznesów i – czerpały satysfakcję z pracy.     

Wraz z partnerem – fundacją Coca-Coli z siedzibą w Atlancie (wpisując się w międzynarodowe działania tej firmy na rzecz kobiet) realizujemy cykl konferencji – zorganizujemy ich dziesięć w ciągu roku:

Poznaniu - 25 listopada 2016 - program,

we Wrocławiu - 13 stycznia 2017

- Białymstoku 17 lutego 2017

- w Wałbrzychu 25 lutego 2017

- w Katowicach - 27 marca 2017

- w Pyrzycach w woj. zachodniopomorskim 11 kwietnia 2017

 - w Lublinie 28 kwietnia 2017

- w Krakowie - 8 maja 2017

- w Gdyni - 24 maja 2017

- w Warszawie - 13 czerwca 2017.

Podczas tych spotkań będziemy aktywizować kobiety, wzmacniać je poprzez uświadomienie ich praw i możliwości, a także – co ważne – przekazywać im bardzo praktyczne umiejętności pomocne w poszukiwaniu pracy i zakładaniu firm. A także – rozwijać kompetencje liderskie, upowszechniać korzyści wynikające z obecności kobiet na rynku pracy i wzmacniać ich pozycję na tym właśnie rynku. Nacisk położymy na Empowerment, czyli wzmacnianie kobiet poprzez wyćwiczenie w nich praktycznych umiejętności i działań, pomagających im uwierzyć w siebie i znaleźć w sobie inspirację do szukania pracy i rozwijania własnych inicjatyw – biznesów – w mieście i na wsi.

Uczestniczki konferencji – kobiety aktywne zawodowo, które chcą zmienić ścieżkę kariery, potrzebują wzmocnienia, kobiety, które chcą założyć własne firmy, te, które są zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek (50+), i matki wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka – otrzymają pakiet wiedzy i umiejętności. Materiały będziemy udostępniać także elektronicznie.

Przedstawimy nie tylko opracowanie dotyczące korzyści z aktywności kobiet na rynku pracy, ale także wiedzę na temat pozycji kobiet na danym lokalnym, regionalnym rynku pracy, przyczynach gorszej pozycji kobiet w gospodarce, barier i dyskryminacji i sposobów ich eliminacji. We współpracy z NGO-sami, ośrodkami akademickimi i samorządami stworzymy katalog dobrych praktyk pracodawców, samorządów, inicjatyw społecznych na rzecz zawodowej aktywizacji kobiet. Efektem finalnym projektu będzie Raport z dobrymi praktykami i podsumowanie projektu na IX Kongresie Kobiet (w 2017 r.)

Kongres Kobiet od lat zabiega o zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet w naszym kraju. Im więcej kobiet pracuje, tym lepsza jest sytuacja ekonomiczna państwa. Nasz aktualny projekt przyczyni się do wprowadzania równych szans na rynku pracy pracownicom i pracownikom i pomoże im w równym godzeniu ról w życiu zawodowym i rodzinnym.

W oparciu o sprawdzoną wiedzę ekspertek_ów i praktyczek_ków biznesu, przy wsparciu mentorek_ów i trenerek_ów pokażemy, że teraz jest CZAS NA KOBIETY!

 

Partner projektu  

Aktualności


Czas na Kobiety w Warszawie

Czas na Kobiety w Warszawie

13 czerwca konferencja Czas na Kobiety w Warszawie. To już ostatnia, zapraszamy na wielki finał cyklu! 

Czas na Kobiety w Gdyni

Czas na Kobiety w Gdyni

Zapraszamy na naszą przedostatnią konferencję z cyklu Czas na Kobiety, tym razem w Gdyni. Widzimy się w środę 24 maja

Czas na Kobiety - konferencja w Krakowie

Czas na Kobiety - konferencja w Krakowie

Wzmocnienie, wiedza, praktyczne umiejętności - to znajdziesz na konferencji Czas na Kobiety w Krakowie już 8 maja

Czas na Kobiety - konferencja w Lublinie

Czas na Kobiety - konferencja w Lublinie

KOBIETY, jeśli  jesteście aktywne zawodowo, chcecie zmienić ścieżkę kariery, potrzebujecie wzmocnienia i wiedzy na temat Waszych praw, szans i możliwości zapraszamy na konferencję do Lublina 28 kwietnia, piątek

Czas na Kobiety - konferencja w Pyrzycach

Czas na Kobiety - konferencja w Pyrzycach

Zapraszamy na kolejną konferencję dotyczącą kobiet na rynku pracy. We wtorek 11 kwietnia spotykamy się w Pyrzycach w woj. zachodniopomorskim

Czas na Kobiety - konferencja w Wałbrzychu

Czas na Kobiety - konferencja w Wałbrzychu

25 lutego konferencja "Czas na kobiety" w Wałbrzychu. Startujemy o 10.00. Zapraszamy!