Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Pamięć jest fundamentem tożsamości: historia i utracona herstoria Polski.

 

Z podręczników, prac historycznych i literackich dowiadujemy się sporo o niełatwej historii Polski: bitwy, powstania, wojny, dyplomacja, życie codzienne. Bohaterami zdarzeń są z reguły mężczyźni, gdzieś tam na marginesach pojawia się postać Królowej Jadwigi i Marii Skłodowskiej-Curie, czyżby w naszych dziejach, w kulturze i nauce nie było więcej kobiet? Na to wygląda. Jest wiele powodów dlaczego tak się działo. Kobiety nie miały praw, nie miały dostępu do edukacji, nauki, polityki, życia społecznego i gospodarczego. Kobiety nie miały głosu, a te, które działały, pracowały, walczyły nie przedostały się na karty historii. Dlaczego? Bo jest ona historią patriarchatu; wymazuje kobiety, pomija je, nie dostrzega ich. Tymczasem to, że mamy dziś prawa, wolność, że nasz głos rozbrzmiewa coraz donioślej a nasza aktywność jest coraz bardziej widoczna, zawdzięczamy innym kobietom. Bo to nie Natura, nie Bóg, nie Historia ani nie mężczyźni dali nam prawa, pracę i możliwość publicznego działania. To kobiety: nasze babki i prababki, ciotki i nieznajome walczyły, ginęły, organizowały się, budowały herstorię naszego i innych krajów. To one wywalczyły prawa wyborcze, których stulecie obchodzimy w 2018 roku.

 

Herodot mawiał, że żadna wspólnota nie może istnieć bez pamięci o tym „jak było”, bez historii opartej na faktach. Ale historia jest tylko częścią naszych dziejów. Jej dopełnieniem jest herstoria: herstoria kobiet, które wspólnie, choć w cieniu, budowały świat, w którym dziś żyjemy. Musimy przywrócić ją naszej pamięci. Bo pamięć jest fundamentem wspólnotowej tożsamości; nie może być więc połowiczna, ułomna. Trzeba wiedzieć kim jesteśmy, skąd przychodzimy, by wiedzieć dokąd idziemy. Stulecie praw kobiet jest doskonałą okazją, by skleić nasze dzieje; ich męską i żeńską część, uzupełniając o fakty zwłaszcza tę drugą. My kobiety często mówimy: demokracja bez kobiet jest połową demokracji. Historia bez herstorii jest ułomną pamięcią, niepełną tożsamością. Trzeba ją wypełnić o dzieje kobiet, ich walkę, troskę, działania. To obowiązek każdego i każdej z nas. Do dzieła! 
 

Magdalena Środa

 

Całej pensji i połowy władzy! - film