Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Warsztaty z równego traktowania

Dodano: 3 czerwca 2015

W lutym przeprowadziłyśmy szkolenia antydyskryminacyjne dla szkoleniowczyń. Teraz dziewczyny przeprowadzają swoje szkolenia w całym kraju. Szkolenia odbyły się w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy EOG.

Od tej pory odbyły się szkolenia:

WARSZAWA - 07.03.2015

„Gender mainstreaming – o kobietach w prawie, polityce i ich medialnym obrazie” - przeprowadzone przez Aleksandrę Szczerbę-Zawadę w Warszawie w dniu 07.03.2015 r.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan szkolenia obejmował zagadnienia:

1. Gender mainstreaming

2. Równośc płci jako dyrektywa horyzontalna w prawie UE

3. Perspektywa gender mainstreaming w polskim porządku prawnym

4. Gender mainstreaming - prawo a rzeczywistość

5. Zakaz dyskryminacji jako narzedzie gender mainstreaming

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WROCŁAW - 23.09.2015

Szkolenie pt. "Bez Tabu" bazujące na szkoleniu Joanny Piotrowskiej „Konsekwencje stereotypów płciowych”. Szkoleniowczyni - Irena Kamińska - Pełnomocniczka Kongresu Kobiet we Wrocławiu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Jolanta Waniowska

Uczestniczki były mocno zróżnicowane - część po raz pierwszy usłyszała feministyczny punkt widzenia na sprawy, z którymi borykały się swoim życiu, jak przemoc w domu czy w pracy. Były osoby z innych miast, przedstawicielki różnych stowarzyszeń senioralnych z Wrocławia, polityczki. Kilka osób dość dobrze znało problematykę poruszaną podczas szkolenia, dlatego nie było trudno przekonać pozostałych. 

"Jestem przekonana, że to szkolenie dało dużo do myślenia uczestniczkom i uczestnikowi. Wszyscy zostali do końca i chcieli nawet dalej dyskutować."- Irena Kamińska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABORSKO - 12.05.2015

Nasza Pełnomocniczka z Pyrzyc - Agnieszka Odachowska - przeprowadziła dwa warsztaty antydyskryminacyjne. Jedno w maju w gminie Warnice w skansenie Jeziorak dla kobiet z Pyrzyc i Warnic. Uczestniczyło 12 kobiet.

  

GRYFINO - 22.08.2015

Drugie szkolenie odbyło się w sierpniu w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie. Uczestniczyło w nim 11 osób.

Ponadto odbyło się też spotkanie liderek wiejskich z gminy Gryfino z Joanną Piotrowską.

  

Cel warsztatów:
1. poszerzenie wiedzy na temat:
- mechanizmów powstawania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji
- przyczyn braku reakcji u świadków tragicznych zdarzeń i przemocy
- sposobów przełamywania bierności
- skutecznej i bezpiecznej interwencji

2. rozwijanie umiejętności uczestników, dotyczących:
- wyzwolenia potencjału do zmiany tkwiącego w środowisku
- zapobiegania przemocy  motywowanej uprzedzeniami
- kompetencji, związanych z kształtowaniem w środowisku postaw otwartości i tolerancji.

Zajęcia warsztatowe zostały podzielone na cztery kategorie:

-świadomość

-ocena i analiza

-działanie

-zbieranie i weryfikowanie informacji

4.Kontynuacja warsztatów podczas Regionalnego Kongresu Kobiet z obszarów wiejskich. REZULTAT DODATKOWY  - powołanie do pracy w Radzie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w woj. zachodniopomorskim